Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Zapytania ofertowe

8 września 2017 r.

Usługi doradztwa biznesowego


10 maja 2017 r.

Doradztwo indywidualne dla 44 osób - uczestników projektu Nowa droga


26 kwietnia 2017 r.

Rozeznanie rynku na świadczenie usługi szkoleniowej z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej


7 grudnia 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr ND/07/2016

Usługa dotyczy oceny 88 biznesplanów w ramach projektu Nowa droga, realizowanego przez Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Nr umowy RPPK.07.03.00-18-0006/15-00.

Usługa będzie realizowana w dwóch turach po 44 biznesplany na każdą turę. Podczas każdej tury każdy z biznesplanów będzie oceniany niezależnie przez dwóch ekspertów (wykonawców). Ponadto w przypadku zaistnienia konieczności dokonania ponownej oceny biznesplanu, przeprowadzona zostanie ocena przez kolejnego (trzeciego) eksperta (wykonawcę).


5 grudnia 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr ND/06/2016 - Unieważnienie zapytania ofertowego


3 listopada 2016 r.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając z siedzibą w Rzeszowie, ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi szkoleniowej z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Projekcie pn. „Nowa droga”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, realizowanym przez Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając.


31 października 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr ND/05/2016


24 października 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr ND/04/2016 - Przedłużenie terminu składania ofert do 04.11.2016 r.


19 października 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr ND/03/2016


17 października 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr ND/02/2016 - Unieważnienie zapytania ofertowego


12 października 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr ND/01/2016 - Unieważnienie zapytania ofertowego